Legislatie

Legislatie

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 iunie 2000, privind regimul deseurilor.

2.ORDIN Nr. 927 din 6 octombrie 2005, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 16 din 26 ianuarie 2001 *** Republicată privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

6. Legea nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 16 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

7. HOTĂRÂRE nr. 162 din 20 februarie 2002 privind depozitarea deşeurilor.

8. HOTĂRÂRE Nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

9. HOTĂRÂRE Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

10. LEGE Nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

11.Hotararea nr. 1872 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului Nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

12. LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.

13. Ordinul nr. 2 din 5 ianuarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.

14. HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor.

15. ORDIN nr. 265 din 20 august 2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice şi a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile.

16. Legea nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 16 din 26 ianuarie 2001 *** Republicată privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.

17. Ordin nr.128 din 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje.

18. HOTĂRÂRE nr. 899 din 10 iunie 2004 pentru modificare si completare HOTĂRÂRE nr. 349 din 2002 privind gestionarea ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje.

19. ORDIN nr. 880 din 20 decembrie 2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje.

20. legea 431 din 27 octombrie 2003 pentru aprobare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2003 si modificare ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

21. HOTARAREA 1470 din 2004 privind aprobarea Strategiei si Planului National de Gestionare Deseuri.

22. ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78 din 2000 privind regimul deseurilor.